مواد خام به کوره دوار برای تولید کلینکر سیمان تغذیه می شود