استخراج طلا و الماس در آفریقای جنوبی در طول قرن نوزدهم