آسیاب با سرعت متوسط به طور گسترده در کائولن استفاده می شود