محاسبه میزان استفاده از سنگ آهک با استفاده از ترازو آسیاب توپ